کاملترین فایل ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

3011 کلمه 12 صفحه انگلیسی 9 صفحه فارسی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان م


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-05-15 00:23